بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد بین المللی’ در المپیاد ایران:

المپیاد ریاضی بین المللی اول و دوم دبیرستان

۱ دیدگاه | 14181 بازدید

انجمن ریاضیدانان جوان در اسفندماه سال ۸۶، آزمونی را تحت عنوان المپیاد ریاضی بین المللی به زبان فارسی برگزار کرده است.