المپیاد ریاضی بین المللی اول و دوم دبیرستان

12367 بازدید 1 دیدگاه

انجمن ریاضیدانان جوان در اسفندماه سال 86، آزمونی را تحت عنوان المپیاد ریاضی بین المللی به زبان فارسی برگزار کرده است.