بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد اول دبیرستان’ در المپیاد ایران:

خلاصه فیزیک ۳ برای المپیاد فیزیک

۱ دیدگاه | 16498 بازدید

در پایان، آخرین قسمت از مجموعه جزوه های خلاصه کتب فیزیک دبیرستان، با عنوان جزوه خلاصه فیزیک سوم دبیرستان، آماده دانلود می باشد و تقدیم می گردد.