بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد آزمایشی’ در المپیاد ایران:

المپیاد آزمایشی کامپیوتر(سمپاد مشهد)

بدون دیدگاه | 8855 بازدید

دپارتمان کامپیوتر سمپاد مشهد، یک آزمون آزمایشی کوتاه پاسخ را ارائه کرده است که با حفظ محتوا، تقدیم شما المپیادی های عزیز درس کامپیوتر می گردد.