بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد آزمایشی نجوم’ در المپیاد ایران:

المپیاد آزمایشی نجوم (شماره دو)

۱ دیدگاه | 4820 بازدید

دومین دوره المپیاد آزمایشی نجوم (از سری آزمون های پایگاه تیم سال ۲۰۰۹ المپیاد نجوم) ، عنوان مطلبی است که در این قسمت برای شما در نظر گرفته ایم.