سوالات المپیاد آزمایشی محلول ها(زمانی نسب)

2438 بازدید بدون دیدگاه

این آزمون شامل یازده سوال تستی و سه سوال تشریحی در المپیاد شیمی میباشد.این آزمون توسط حسین زمانی نسب طراحی شده و زمان در نظر گرفته برای این آزمون 75 دقیقه میباشد.