المپیاد آزمایشی زیست شناسی (شماره دو)

6804 بازدید بدون دیدگاه

در ادامه سوالات آزمون ورودی زیست شناسی شهرستان گنبد کاووس، آزمون ورودی سال دوم دبیرستان المپیاد زیست، در قالب یک المپیاد آزمایشی زیست شناسی آمده است.