بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپاد’ در المپیاد ایران:

نحوه تجدید نظر در نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی

بدون دیدگاه | 5630 بازدید

نحوه رسیدگی به اعتراضات، هرساله پس از اعلام نتایج از طریق سایت معاونت دانش پژوهان جوان اعلام می گردد. اما آنچه روشن است باشگاه دانش پژوهان همه ساله از دانش آموزان و اولیای گرامی آنها تقاضا کرده است از مراجعه حضوری جهت پیگیری اعتراضات خودداری کنند.