بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘استوکیومتری المپیاد شیمی’ در المپیاد ایران:

نمونه سوال استوکیومتری المپیاد شیمی

۳ دیدگاه | 20643 بازدید

آقای صادق یعقوب نژاد در وب سایت خود ۴۰ نمونه سوال بسیار خوب و با کیفیت را برای آمادگی در المپیاد شیمی کشوری تدارک دیده اند.