نمونه سوال استوکیومتری المپیاد شیمی

18793 بازدید 2 دیدگاه

آقای صادق یعقوب نژاد در وب سایت خود 40 نمونه سوال بسیار خوب و با کیفیت را برای آمادگی در المپیاد شیمی کشوری تدارک دیده اند.