بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘استان’ در المپیاد ایران:

نمودار های توزیع قبولی هر استان در رشته های مختلف

۱ دیدگاه | 7102 بازدید