چرا پسران در المپیادها موفق ترند؟

12753 بازدید 74 دیدگاه

به نظر شما چرا دخترخانم ها آنطور که باید، در المپیادهای کشوری موفق نیستند؟