بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آموزش رایگان المپیاد ریاضی’ در المپیاد ایران:

جزوه آموزشی تربیع دایره برای المپیاد ریاضی

بدون دیدگاه | 5911 بازدید

در این قسمت یک مطلب مفید برای المپیاد ریاضی را برای شما آماده کرده ایم. این مقاله ۴ صفحه ای به معرفی مسئله مشهور «تربیع دایره» می پردازد.