بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آموزش المپیاد’ در المپیاد ایران:

خلاصه فیزیک ۱ برای المپیاد فیزیک

۳ دیدگاه | 16226 بازدید

در این قسمت فایلی آورده شده است که تمام روابط و فرمول های کتاب فیزیک سال اول دبیرستان، در آن خلاصه شده است و مطالعه آن به تمامی نوآموزان المپیاد فیزیک، توصیه می گردد.