خلاصه فیزیک 1 برای المپیاد فیزیک

12835 بازدید 3 دیدگاه

در این قسمت فایلی آورده شده است که تمام روابط و فرمول های کتاب فیزیک سال اول دبیرستان، در آن خلاصه شده است و مطالعه آن به تمامی نوآموزان المپیاد فیزیک، توصیه می گردد.