آموزش بیان ژن برای المپیاد زیست

15164 بازدید بدون دیدگاه

یکی از وبلاگ های المپیاد زیست، آموزشی مختصر، ولی مفید را برای مبحث بیان ژن در المپیاد زیست شناسی تهیه کرده است.