بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آموزش المپیاد زیست’ در المپیاد ایران:

آموزش بیان ژن برای المپیاد زیست

بدون دیدگاه | 16792 بازدید

یکی از وبلاگ های المپیاد زیست، آموزشی مختصر، ولی مفید را برای مبحث بیان ژن در المپیاد زیست شناسی تهیه کرده است.