آزمون نهایی تیم المپیاد نجوم 2010 ایران

1114 بازدید بدون دیدگاه

این آزمون مرحله انتخابی تیم المپیاد نجوم در 22 اسفند 88 توسط باشگاه دانش پژوهان برگزار شده است.شامل چهار سوال است و زمان در نظر گرفته شده برای این آزمون 4 ساعت میباشد.