بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آزمون مرحله دوم المپیاد کامپیوتر’ در المپیاد ایران:

سوالات مرحله دوم هفدهمین المپیاد کامپیوتر کشور

بدون دیدگاه | 4254 بازدید

این قسمت از المپیادوس به آزمون مرحله دوم هفدهمین المپیاد کامپیوتر اختصاص داده شده است.آزمونی که در روز اول (۱۸ اردیبهشت سال۸۶)برگزار شده شامل چهار مسئله و آزمونی هم که در روز دوم(۱۹ اردیبهشت سال ۸۶) برگزار شده شامل چهار مسئله میباشد.(قابل ذکر است که در این فایل سوالات آزمون مرحله دوم هفدهمین المپیاد کامپیوتر مربوط به کلاس اول آورده شده)