آزمون المپیاد کامپیوتر باشگاه دانش پژوهان

1297 بازدید بدون دیدگاه

این قسمت از المپیادوس را به آزمونی در المپیاد کامپیوتر اختصاص داده ایم.این آزمون توسط باشگاه دانش پژوهان برگزار شده و مدت آزمون 4:5 ساعت میباشد.