بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آزمون المپیاد نجوم حمیدرضا اکبری’ در المپیاد ایران:

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره سه

بدون دیدگاه | 6228 بازدید

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره دو

۲ دیدگاه | 6424 بازدید

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره یک

بدون دیدگاه | 7418 بازدید

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..