آزمون المپیاد زیست شناسی(مدارس برتر ایران)

4436 بازدید بدون دیدگاه

این آزمون المپیاد زیست شناسی به ابتکار دبیرستان انرژی اتمی ایران برگزار شده و شامل بیست و هشت سوال میباشد.