بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آزمون المپیاد زیست’ در المپیاد ایران:

آزمون المپیاد زیست شناسی(مدارس برتر ایران)

۱ دیدگاه | 11463 بازدید

این آزمون المپیاد زیست شناسی به ابتکار دبیرستان انرژی اتمی ایران برگزار شده و شامل بیست و هشت سوال میباشد.