ساعت آفتابی آنالماتیک،نیما چرتاب سلطانی

1299 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود لینک زیر موجود است..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره سه

1033 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره دو

1125 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره یک

1197 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

آزمون اختر فیزیک

771 بازدید بدون دیدگاه

المپیادوس این بخش را به آزمونی آزمایشی در المپیاد نجوم اختصاص داده است.مدت آزمون چهار ساعت میباشد.