ساعت آفتابی آنالماتیک،نیما چرتاب سلطانی

2320 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود لینک زیر موجود است..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره سه

1840 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره دو

2058 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

مجموعه سوالات المپیاد نجوم،حمیدرضا اکبری،آزمون شماره یک

2195 بازدید بدون دیدگاه

برای دانلود سوالات لینک زیر را کلیک کنید..

آزمون اختر فیزیک

905 بازدید بدون دیدگاه

المپیادوس این بخش را به آزمونی آزمایشی در المپیاد نجوم اختصاص داده است.مدت آزمون چهار ساعت میباشد.