آدرس جدید معاونت دانش پژوهان جوان

2579 بازدید بدون دیدگاه

پس از سالهای متمادی، بالاخره نشانی باشگاه دانش پژوهان جوان از میدان سردار جنگل در محلۀ پونک تهران، به بلوار آفریقا(جردن) تغییر کرد.