بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آدرس باشگاه دانش پژوهان جوان’ در المپیاد ایران:

آدرس جدید معاونت دانش پژوهان جوان

بدون دیدگاه | 6443 بازدید

پس از سالهای متمادی، بالاخره نشانی باشگاه دانش پژوهان جوان از میدان سردار جنگل در محلۀ پونک تهران، به بلوار آفریقا(جردن) تغییر کرد.