پروژه ها

2838 بازدید
پروژهوضعیت کنونیتاریخ تقریبی افتتاح
آزمون تعیین سطح المپیاد ریاضیدر حال ویراستاری فنیاواسط پاییز ۹۲
 آزمون تعیین سطح المپیاد ادبی در حال تالیف توسط مدرس اواخر پاییز ۹۲
 آزمون تعیین سطح المپیاد فیزیکدر حال تالیف توسط مدرس اواخر پاییز ۹۲ 
 ارائه راه حل برای نمونه سوالات بدون پاسخ در سایتدر حال بررسی کلی  اواخر پاییز ۹۲
 برگزاری کلاس های حضوری المپیاددر حال اقدام اواسط پاییز ۹۲ 
 جزوات جامع برای برخی رشته هادر حال تالیف توسط مدرسینزمستان ۹۲ 

ایده ای دارید؟!

به ما بگویید، استقبال خواهیم کرد. برای ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود اینجا را کلیک کنید.

دیدگاه ها مسدود است