نظرسنجی

4444 بازدید

شماره پانزده.

از مخاطبان پرسیدیم که در کدام شهر مشغول به تحصیل هستند؟ که از بین 174 شرکت کننده، 28% پاسخ دادند ساکن پایتخت هستند و 72% مابقی خود را مشغول به تحصیل از دیگر شهرهای ایران معرفی کردند.

شماره چهارده.

در این قسمت پرسیده بودیم از چه ملزوماتی برای آمادگی جهت شرکت در مرحله دوم بهره برده اید که از بین 106 پاسخ دهنده المپیادی، 56% مطالعه منابع، 33% شرکت در کلاس های المپیاد و 11% استفاده از آزمون های آزمایشی را اعلام کردند.

شماره سیزده.
از مقطع دانش پژوهان پذیرفته شده در مرحله اول سال نود پرسیدیم که نتیجه از بین 369 نفر از پذیرفته شدگان به صورت زیر شده است:
1. سوم دبیرستان: 54%
2. دوم دبیرستان: 27%
3. اول دبیرستان: 15%
4. مقطع راهنمایی: 4%

شماره دوازده.
در نظرسنجی دوازدهم از 315 نظردهنده پرسیده شد که از نحوۀ برگزاری مرحله اول المپیاد امسال رضایت داشتند یا خیر. که 33% شرکت کنندگان رضایت داشتند و 67% رضایت نداشتند.

شماره یازده.
در این آمارگیری که با شرکت 1284 دانش پژوه همراه بود، پرسیدیم که امسال در چه مقطعی به ثبت نام در مرحله اول المپیاد کشوری اقدام کرده اند؛ که نتیجه به ترتیب آرا به صورت زیر است:
1. دوم دبیرستان – 35%
2. سوم دبیرستان – 34%
3. اول دبیرستان – 27%
4. دیگر مقاطع – 4%

شماره ده.
در این قسمت از دانش پژوهان پرسیده شده بود که آیا اهل تقلب در برخی آزمون ها هستند یا خیر. از بین 279 دانش پژوه شرکت کننده، 57% اعلام کردند که اهل تقلب هستند و 43% گفته اند که اهل تقلب نیستند.

شماره نه.

در نظرسنجی شماره نه، پرسیدم که المپیادی ها بیشتر تمایل دارند در چه المپیاد یا المپیادهایی شرکت کنند که نتیجه به ترتیب آرا از بین 482 رای ثبت شده، به صورت زیر شده است:

1. المپیاد ریاضی (22 درصد)
2. المپیاد شیمی (21 درصد)
3. المپیاد فیزیک (16 درصد)
4. المپیاد زیست شناسی (14 درصد)
5. المپیاد کامپیوتر (10 درصد)
6. المپیاد نجوم (9 درصد)
7. المپیاد ادبی (8 درصد)

شماره هشت.

در این شماره پرسیده شده بود که کاربران به کدام قسمت جانبی سایت بیشتر علاقه دارند که چهل و سه درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی، انجمن های گفتگو، سی و هشت درصد لوگوهای سایت و نوزده درصد قسمت نظرسنجی را برگزیده بودند.

شماره هفت.
150 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و اذعان داشتند که 48% آنها روزانه کمتر از سه ساعت، 23% بین سه تا شش ساعت و 29% بیشتر از شش ساعت در روز به مطالعه المپیاد می پردازند.

شماره شش.
چهل و سه درصد بازدیدکنندگان سایت المپیاد ایران، دختر و پنجاه و هفت درصد آنها پسر هستند.

شماره پنج.
نود و شش درصد شرکت کنندگان، عامل اصلی موفقیت ایران در المپیادهای جهانی را تلاش دانش پژوهان ایرانی می دانسته اند و مابقی، عملکرد باشگاه دانش پژوهان جوان را عامل اصلی این موفقیت خوانده اند.

شماره چهار.
پنجاه درصد شرکت کنندگان خواهان قرار دادن نمونه سوالات در سایت المپیاد ایران بوده اند و پنجاه درصد مابقی خواهان سوالات دوره های گذشته.

شماره سه.
شصت درصد مخاطبین، اعتقاد داشتند در المپیاد کشوری، عدالت بین دانش پژوهان ثروتمند و فقیر، تقریباً وجود ندارد.

شماره دو.
پنجاه و نه درصد مخاطبان، تأثیر اعتقادات مذهبی را بر موفقیت در المپیاد مثبت ارزیابی کردند.

شماره یک.
هفتاد و یک درصد مخاطبان، سایت المپیاد ایران را کارآمد دانستند.

برگه‌ها : 1 2 3

دیدگاه ها مسدود است.