نظرسنجی

4443 بازدید

شماره سی

المپیاد عالی می شد، اگر… (1073 شرکت کننده)

1. مدال آوران نقره و برنز هم از کنکور معاف می شدند (52%)

2. توزیع امکانات آموزشی در تمام کشور یکسان می شد (34%)

3. 40 نفر مدال آور طی سه مرحله انتخاب می شدند (8%)

4. المپیاد نیاز به تغییر ندارد و به همین شکل عالیست (6%)

شماره بیست و نه

به عنوان یک المپیادی، کدام یک از هنرهای زیر را بلد هستید؟ (687 شرکت کننده)

1. موسیقی (36%)

2. نقاشی و خطاطی (32%)

3. شعر و نثر (23%)

4. حرکات نمایشی و موزون (15%)

5. مجسمه سازی (5%)

6. هیچکدام (29%)

شماره بیست و هشت

دولت سالیانه 120 میلیارد تومان برای لیگ برتر فوتبال هزینه می کند. به نظرتان برای المپیاد چقدر هزینه میشود؟ (583 شرکت کننده)

1. کمتر از 100 میلیون تومان (68%)

2. 100 میلیون تا 1 میلیارد تومان (24%)

3. بیشتر از 1 میلیارد تومان (8%)

شماره بیست و هفت

درباره سرعت بارگزاری(Loading) المپیادوس نگرانی هایی داشتیم که در این باره نظر 41 دانش پژوه را جویا شدیم. 61% آنها سرعت بارگزاری را سریع و قابل قبول دانستند. در حالی که 29% آنها سرعت بارگزاری را متوسط و 10% مابقی سرعت را نسبتاً کند ارزیابی کردند. 

شماره بیست و شش

از دانش آموزان پرسیدیم نظر خانواده آنها راجع به المپیادی بودن فرزندان شان چیست؟ که از میان 413 شرکت کننده، 42% خانواده ها بسیار موافق و مشوق، 28% تقریباً موافق، 14% اساساً بدون اطلاع، 12% تقریباً مخالف و بالاخره 4% شدیداً مخالف و نهی کننده بود.

شماره بیست و پنج

از دانش پژوهان پرسیده شده بود که اگر مجبور باشند یکی از این موارد را انتخاب کنند، آن کدام است: گزینه اول «مدال طلا و یک تیک عصبی ملایم تا انتهای عمر»، و گزینه دوم «حذف شدن پس از دوسال مطالعه و سلامتی اعصاب»! که از بین 512 شرکت کننده 68% آنها گزینه اول را برگزیدند.

شماره بیست و چهار

درباره مطالبه اصلی المپیادی ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 پرسیدیم که نتیجه از بین 187 شرکت کننده بدین شکل به دست آمد:

1. توزیع عدالت آموزشی بین تهران و شهرستان ها (53%)

2. افزایش مزایای قبولی در مراحل مختلف (32%)

3. اصلاحات اساسی در مراحل و نحوه برگزاری (11%)

4. حفظ وضعیت موجود (4%)

- با تبریک به آقای حسن روحانی :) -

شماره بیست و سه

از دانش پژوهان پرسیدیم موفقیت در کدام المپیاد سخت تر است؟ که نتایج از میان 814 شرکت کننده عبارت شد از:

1.المپیاد ریاضی: 29%

2.المپیاد شیمی: 21%

3.المپیاد زیست شناسی: 19%

4.المپیاد فیزیک: 16%

5.المپیاد نجوم: 6%

6.المپیاد ادبی: 5%

7.المپیاد کامپیوتر: 4%

شماره بیست و دو

در این سوال جنسیت آن دسته از مخاطبان سایت که در مرحله اول سال 1392 پذیرفته شده بودند، مورد سوال قرار گرفت که نتیجه از بین 626 شرکت کننده عبارت بود از: 55% پسر و 45% دخترخانم.

شماره بیست و یک

در این سوال پرسیدیم اگر در مرحله اول پذیرفته نشوید نزد دیگران احساس شرمندگی می کنید آیا؟ که از بین 247 شرکت کننده، متاسفانه! 66% به این سوال پاسخ مثبت داده بودند.

شماره بیست

در این سوال پرسیدیم برای المپیاد امسال در کدام رشته یا رشته ها ثبت نام کرده اید؟ که نتیجه از بین 1781 شرکت کننده عبارت بود از:

المپیاد شیمی: 25% (452 رای)

المپیاد ریاضی: 25% (449 رای)

المپیاد زیست شناسی: 23% (417 رای)

المپیاد ادبی: 9% (163 رای)

المپیاد فیزیک: 7% (121 رای)

المپیاد کامپیوتر: 7% (116 رای)

المپیاد نجوم: 4% (63 رای)

شماره نوزده

در این سوال پرسیدیم از چه مدرسه ای هستید؟ که نتیجه از بین 1304 المپیادی شرکت کننده، عبارت است از:

تیزهوشان: 50% (653 رای)

غیرتیزهوشان: 50% (651 رای)

شماره هجده

در این سوال پرسیدیم بهترین انتشاراتی از نظر دانش پژوهان المپیادی چیست؟ که نتیجه از بین 449 دانش پژوهی که پاسخ داده بودند، به این صورت شد:

انتشارات فاطمی: 31%

انتشارات خوشخوان: 27%

انتشارات دانش پژوهان: 22%

انتشارات مبتکران: 20%

شماره هفده.

در این سوال از مشکلات دانش پژوهان گرامی در المپیاد پرسیدیم که از بین 542 شرکت کننده، 45% ترس از شکست را مشکل اصلی خود انتخاب کرده اند. 32% دیگر نیز عدم دسترسی به مدرس، 27% عدم حمایت مدرسه، 12% عدم حمایت خانواده و 8% مشکلات شخصی را به عنوان مشکل اصلی خود برگزیدند. همچنین مابقی یعنی 19% اظهار داشتند که هیچ مشکلی ندارند.

شماره شانزده.

از انگیزه اصلی دانش پژوهان برای شرکت در المپیاد پرسیدیم. نتیجه از بین 330 دانش آموز به صورت: 41% عبور از کنکور و عضویت در بنیاد نخبگان، 27% علاقه به رشته موردنظر، 17% افتخار آفرینی برای وطن و 15% انگیزه های شخصی بود.

برگه‌ها : 1 2 3

دیدگاه ها مسدود است.