نظرسنجی

4557 بازدید

شماره سی و یک

روند برگزاری مرحله اول المپیادهای کشوری را در شهر خود چگونه ارزیابی می کنید؟ (614 شرکت کننده)

1. قابل قبول (39%)

2. خیلی بد (36%)

3. خیلی خوب (25%)

برگه‌ها : 1 2 3

دیدگاه ها مسدود است.