نظرسنجی

6948 بازدید

شماره سی و یک

روند برگزاری مرحله اول المپیادهای کشوری را در شهر خود چگونه ارزیابی می کنید؟ (۶۱۴ شرکت کننده)

۱. قابل قبول (۳۹%)

۲. خیلی بد (۳۶%)

۳. خیلی خوب (۲۵%)

برگه‌ها : 1 2 3

دیدگاه ها مسدود است