۷۵ مساله ترکیبیات برای المپیاد ریاضی

۱۳ تیر ۱۳۹۱|5188 بازدید

در ادامه بیش از هفتاد نمونه سوال المپیاد ریاضی در مبحث ترکیبیات آمده است.

برای دانلود این سوالات المپیاد ریاضی ایران، می توانید روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

دانلود سوالات المپیاد کشوری ریاضی3 + = 8