چرا پسران در المپیادها موفق ترند؟

21 فوریه 2013|11889 بازدید

به نظر شما چرا دخترخانم ها آنطور که باید، در المپیادهای کشوری موفق نیستند؟

برای مثال علیرغم آنکه پارسال بیش از 35% شرکت کنندگان المپیاد ریاضی دختر بوده اند، درصد دختران مدال آور در همان سال 1391 نسبت به پسران بسیار کمتر از این حرفها بود. 

چنین رقمی در مورد تمام رشته ها و دوره های دیگر هم کم و بیش مشاهده شده.

علت چیست؟ آیا پسران باهوش ترند؟ آیا شرایط مدارس یا جامعه طوری است که تحصیل برای دخترخانم ها مشکل تر است؟ یا دلایل دیگری وجود دارد؟مشاوره المپیاد نجوممشاوره المپیاد نانومشاوره المپیاد کامپیوترمشاوره المپیاد فیزیکمشاوره المپیاد شیمیمشاوره المپیاد زیست شناسیمشاوره المپیاد ریاضیمشاوره المپیاد ادبیات فارسی