کلیک کنید

چرا پسران در المپیادها موفق ترند؟

۳ اسفند ۱۳۹۱|13125 بازدید

به نظر شما چرا دخترخانم ها آنطور که باید، در المپیادهای کشوری موفق نیستند؟

برای مثال علیرغم آنکه پارسال بیش از ۳۵% شرکت کنندگان المپیاد ریاضی دختر بوده اند، درصد دختران مدال آور در همان سال ۱۳۹۱ نسبت به پسران بسیار کمتر از این حرفها بود. 

چنین رقمی در مورد تمام رشته ها و دوره های دیگر هم کم و بیش مشاهده شده.

علت چیست؟ آیا پسران باهوش ترند؟ آیا شرایط مدارس یا جامعه طوری است که تحصیل برای دخترخانم ها مشکل تر است؟ یا دلایل دیگری وجود دارد؟