کلاس های گروهی المپیاد ریاضی و کامپیوتر برای پایه ی نهم و دوم دبیرستان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴|9226 بازدید

این کلاس ها در دو دوره ی معمولی و فشرده از هفته ی دوم تیر ماه به مدت ۱۰ هفته برگزار خواهد شد.

افراد متقاضی شرکت در این دوره ها حداکثر تا پایان خرداد ماه با شماره ی ۰۹۱۲۸۱۳۳۷۲۶ تماس بگیرند.

جزییات کلاس ها در زیر ارائه شده است.

دوره ی معمولی :

کلاس نهم : ۱۰ جلسه ترکیبیات ، ۱۰ جلسه هندسه هزینه ی دوره ۵۰۰ هزار تومان

دوم دبیرستان :

ریاضی : ۱۰ جلسه ترکیبیات، ۱۰ جلسه هندسه هزینه ی دوره ۶۰۰ هزار تومان

کامپیوتر: ۱۵ جلسه ترکیبیات ، ۵ جلسه گراف هزینه ی دوره ۶۰۰ هزار تومان

هر هفته ۲ جلسه ، در مجموع ۲۰ جلسه در ده هفته ی متوالی

دوره ی فشرده :

کلاس نهم : ۱۳ جلسه ترکیبیات ، ۱۳ جلسه هندسه ، ۷ جلسه جبر ، ۷ جلسه نظریه اعداد هزینه ی دوره ۹۰۰ هزار تومان

دوم دبیرستان :

ریاضی : ۱۳ جلسه ترکیبیات ، ۱۳ جلسه هندسه ، ۷ جلسه جبر ، ۷ جلسه نظریه اعداد هزینه ی دوره ۱ میلیون و صد هزار تومان

هر هفته در دو روز و هر روز دو جلسه، در مجموع ۴۰ جلسه در ده هفته ی متوالی

کلاس ها به صورت گروهی بوده و مکان تشکیل هر کلاس با توجه به گروه های تشکیل شده مشخص خواهد شد
مدرسین: آقایان کاملی و گل صفتان.8 × = 72