کلاس های آمادگی المپیاد فیزیک

۱ آذر ۱۳۹۲|4764 بازدید

المپیادوس مطلع شده که اخیراً دوره جدیدی از کلاس های المپیاد فیزیک، آمادگی المپیاد کشوری سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از متصدیان برگزاری این کلاس ها، جزییات بیشتر و نیز نحوه ثبت نام در آن به این صفحه رجوع کنید.× 8 = 64