کتاب بهینه‌ سازی ترکیبیاتی و جبر خطی (المپیاد کامپیوتر)

4135 بازدید

کمیته المپیاد کامپیوتر ایران، مطالعه کتاب “بهینه‌ سازی ترکیبیاتی و جبر خطی” را برای شرکت در المپیاد کامپیوتر ایران توصیه کرده است.

این کتاب، نوشته آقای محمد مهینی از المپیادی های موفق گذشته است. برای دانلود متن کامل کتاب می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود کتاب بهینه سازی ترکیبیاتی و جبر خطی

7