پرنیان کسرایی؛ ستاره درخشان دختران در المپیاد فیزیک 92

3514 بازدید

خانم پرنیان کسرایی از دبیرستان فرزانگان اصفهان موفق شدند در المپیاد فیزیک کشوری سال 1392 به مدال طلا و عضویت در تیم ملی المپیاد کشوری دست یابند.

این موفقیت مطمئناً تاثیر شایان توجهی را در روحیه دخترانی دارد که با تلاش فراوان قدم در راه این المپیاد دشوار می گذارند. المپیادوس به خانم کسرایی تبریک گفته برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون در دوره انتخابی و نیز تمامی عرصه های زندگی را دارد.

16