موفقیت در کدام المپیاد سخت تر است؟

10100 بازدید

با وجود آنکه در تمام رشته های المپیاد کشوری، به دانش آموزان برگزیده تعدادی تقریباً مساوی مدال تعلق میگیرد(حدود 40 مدال یا بیشتر)، طیف آماری شرکت کنندگان بسیار گسترده است؛ برای مثال در المپیاد دانش آموزی سال 1392، رشته زیست شناسی با 41000 شرکت کننده بیشترین و رشته نجوم با تنها 4000 شرکت کننده کمترین آمار شرکت کنندگان را داشته اند.

رشته های شیمی، ریاضی، ادبیات، فیزیک و کامپیوتر نیز به ترتیب رتبه های دوم تا ششم را از لحاظ آمار رقابت کنندگان به خود اختصاص داده اند. (منبع)

حال این سوال مطرح می شود که چرا تصور عده کثیری بر این است که فی المثل رشته های شیمی یا زیست شناسی “حفظی” هستند و مدال آوری در این رشته ها کار ساده تریست؟ آیا واقعاً دانش پژوهی که طلای ریاضی یا فیزیک را کسب کرده “نابغه تر” است؟

به نظر شما نسبت «تعداد مدال به شرکت کننده» معیار خوبی برای ارزش مدال در رشته موردنظر است؟ (که در این صورت طلای زیست شناسی بیش از ده برابر با ارزش تر از طلای نجوم است)

به نظر شما “سخت ترین” المپیاد کدام است؟

38