منابع مرحله دوم المپیاد کامپیوتر سال 91

7227 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، در اطلاعیه ای با بیان اینکه انتظار دارد دانش پژوهان المپیاد کامپیوتر مرحله دوم امسال (سال نود و یک) با سرفصل های زیر آشنایی داشته باشند، اظهار داشته است که معیار در مرحله دوم «توانایی حل مسئله» می باشد.

همچنین توصیه کرده است دانش آموزان با قضیه های المپیاد کامپیوتر آشنایی داشته باشند، ولی در عین حال گفته است سوالات به گونه ای خواهند بود که نیازی به حفظ بودن قضایا نیست.

داده ساختارها

الگوريتم­ها

گراف

تركيبيات

™ آرايه

™ حريصانه

™ تعاريف اوليه

™ ™   استقرار

™ ليست

™ بازگشتي

™ درخت­ها

™لانه كبوتري

™ صف

™ جستجوي دودويي

™ ™ دوگونه شمردن

™ پشته

™ ™ آناليز تركيبي

™ ™ اصل شمول و عدم شمول

™ بازي­هاي تركيبياتي

™  اكسترمال

™ ناوردايي

™ رنگ­آميزي

8
  
دسته هاالمپیاد کامپیوتر برچسب ها: