منابع مرحله دوم المپیاد ریاضی

4718 بازدید

به قلم : آقای عربکوهی مدرس سابق المپیاد ریاضی “المپیادوس”

 

منابع مرحله ی دوم المپیاد ریاضی:

{کلیه کتاب ها به صورت (کتاب / انتشارات / مولف / فصول مهم) نوشته شده اند.}

1-هندسه :
هندسه مسطحه / فاطمی / کورت
این کتاب مرجع اصلی هندسه مسطحه می باشد.خواندن فصول مربوط به تبدیلات هندسی و هندسه نا اقلیدسی لازم نمی باشد.
هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / خوشخوان / سیامک احمد پور – مصطفی مسگری مشهدی /1و2و3و4و5

2-ترکیبیات :
ترکیبیات / فاطمی / علیپور/ 1و2و3و4و7و8
الفبای المپیادهای ریاضی و کامپیوتر در ایران/ باشگاه دانش پژوهان جوان /محمد آبادی/فصل 4
ترکیبیات جلد 1 و 2/ خوشخوان / ثروتی
102 مسئله ترکیبیات / انتشارات باشگاه دانش پژوهان جوان/ ثروتی

3- جبر :

مباحث و مسائل جبر در المپیاد ریاضی / خوشخوان / مهدی صفا
4- نظریه اعداد :
نظریه اعداد / فاطمی / مریم میرزاخانی/فصل 1 تا 6
نظریه اعداد / انتشارات خوشخوان / فصل 1
برای حل مسائل بیشتر و تسلط کافی : تورنومنت شهرها – المپیادهای ریاضی لنینگراد – استراتژی های حل مسئله توصیه می شود.

و مهمترین منبع : آزمون های سال های گذشته که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان تحت عنوان المپیاد های ریاضی در ایران به چاپ رسیده است.

خواندن این کتاب ها صبر و حوصله فراوان می طلبد و توجه داشته باشید که کتب معرفی شده در هر مبحث به ترتیب الویت و اهمیتشان مرتب شده اند.

16