منابع مرحله دوم المپیاد ادبی

3304 بازدید

مطالعه کتاب های زیر، از سوی مرجع رسمی برگزاری المپیادهای علمی در ایران و به همت وب سایت المپیادوس به عنوان منابع مرحله اول المپیاد ادبی توصیه می شود:

 

 • کتاب ادبیات فارسی سه دبیرستان.
 • کتاب زبان فارسی سه دبیرستان.
 • کتاب تاریخ ادبیات 2 .
 • آرایه های ادبی.
 • کتاب شاهنامه فردوسی (چاپ مسکو).
 • کتاب دیوان حافظ.
 • کتاب مثنوی.
 • قصاید سعدی.
 • کتاب کلیله و دمنه.
 • کتاب اسرارالتوحید.
 • کتاب تاریخ بیهقی (استاد خطیب رهبر)

البته خواندن متن کامل این کتب ضروری نیست و هر ساله قبل از آزمون های مرحله اول و دوم مرحله دوم المپیاد ادبی، لیست متون دقیق و ضروری این کتب، منتشر می شود.

4