منابع المپیاد فیزیک

5418 بازدید

آقای اردلان بنام (طلای المپیاد فیزیک از کشور کانادا و مشاور ارشد بخش فیزیک المپیادوس، اطلاعات بیشتر از او…)، منابعی را برای مراحل اول و دوم المپیاد فیزیک کشوری معرفی کرده است.

برای دریافت این راهنمای المپیاد فیزیک دانش آموزی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

برنامه المپیاد کشوری فیزیک

23