کلیک کنید

منابع مرحله اول المپیاد ریاضی

۱۳ تیر ۱۳۹۱|7963 بازدید

به قلم : آقای عربکوهی مدرس سابق المپیاد ریاضی “المپیادوس”

 

منابع مرحله ی اول المپیاد ریاضی:

{کلیه کتاب ها به صورت (کتاب / انتشارات / مولف / فصول مهم) نوشته شده اند.}

۱-هندسه :
هندسه مسطحه / فاطمی / کورت
این کتاب مرجع اصلی هندسه مسطحه می باشد.خواندن فصول مربوط به تبدیلات هندسی و هندسه نا اقلیدسی لازم نمی باشد.
هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / خوشخوان / سیامک احمد پور – مصطفی مسگری مشهدی /۱ و ۲
بازآموزی و بازشناخت هندسه / مدرسه / ه.س.م.کوکس تیر/ ۱ و۲ و۳
این کتاب حاوی مسائل آموزشی مناسبی برای پرورش ذهن می باشد.

۲-ترکیبیات:
اصول و فنون ترکیبیات / فصول ۱و۲
ترکیبیات / فاطمی / علیپور/ ۱و۲و۳و۴و۷و۸
الفبای المپیادهای ریاضی و کامپیوتر در ایران/ باشگاه دانش پژوهان جوان /محمد آبادی/۱و۲و۳
ریاضیات انتخاب / مرکز نشر دانشگاهی
ترکیبیات جلد۱ / خوشخوان / ثروتی
سه کتاب اول بسیار مهم و ضروری می باشند.

۳- جبر :

مباحث و مسائل جبر در المپیاد ریاضی / خوشخوان / مهدی صفا / فصل ۱
۴- نظریه اعداد :
نظریه اعداد / فاطمی / مریم میرزاخانی/فصل ۱ تا ۶
نظریه اعداد / انتشارات خوشخوان / فصل ۱

و مهمترین منبع : آزمون های سال های گذشته که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان تحت عنوان المپیاد های ریاضی در ایران به چاپ رسیده است.

خواندن این کتاب ها صبر و حوصله فراوان می طلبد و توجه داشته باشید که کتب معرفی شده در هر مبحث به ترتیب الویت و اهمیتشان مرتب شده اند.