منابع مرحله اول المپیاد ریاضی

6949 بازدید

به قلم : آقای عربکوهی مدرس سابق المپیاد ریاضی “المپیادوس”

 

منابع مرحله ی اول المپیاد ریاضی:

{کلیه کتاب ها به صورت (کتاب / انتشارات / مولف / فصول مهم) نوشته شده اند.}

1-هندسه :
هندسه مسطحه / فاطمی / کورت
این کتاب مرجع اصلی هندسه مسطحه می باشد.خواندن فصول مربوط به تبدیلات هندسی و هندسه نا اقلیدسی لازم نمی باشد.
هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد / خوشخوان / سیامک احمد پور – مصطفی مسگری مشهدی /1 و 2
بازآموزی و بازشناخت هندسه / مدرسه / ه.س.م.کوکس تیر/ 1 و2 و3
این کتاب حاوی مسائل آموزشی مناسبی برای پرورش ذهن می باشد.

2-ترکیبیات:
اصول و فنون ترکیبیات / فصول 1و2
ترکیبیات / فاطمی / علیپور/ 1و2و3و4و7و8
الفبای المپیادهای ریاضی و کامپیوتر در ایران/ باشگاه دانش پژوهان جوان /محمد آبادی/1و2و3
ریاضیات انتخاب / مرکز نشر دانشگاهی
ترکیبیات جلد1 / خوشخوان / ثروتی
سه کتاب اول بسیار مهم و ضروری می باشند.

3- جبر :

مباحث و مسائل جبر در المپیاد ریاضی / خوشخوان / مهدی صفا / فصل 1
4- نظریه اعداد :
نظریه اعداد / فاطمی / مریم میرزاخانی/فصل 1 تا 6
نظریه اعداد / انتشارات خوشخوان / فصل 1

و مهمترین منبع : آزمون های سال های گذشته که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان تحت عنوان المپیاد های ریاضی در ایران به چاپ رسیده است.

خواندن این کتاب ها صبر و حوصله فراوان می طلبد و توجه داشته باشید که کتب معرفی شده در هر مبحث به ترتیب الویت و اهمیتشان مرتب شده اند.

20