منابع مرحله اول المپیاد ادبی

۱۳ تیر ۱۳۹۱|6718 بازدید

مطالعه کتاب های زیر، از سوی مرجع رسمی برگزاری المپیادهای علمی در ایران و به همت وب سایت المپیادوس به عنوان منابع مرحله اول المپیاد ادبی توصیه می شود:

 

  • کتاب های ادبیات فارسی یک و دو دبیرستان.
  • کتاب های زبان فارسی یک و دو دبیرستان.
  • کتاب تاریخ ادبیات ۱ .
  • کتاب های عربی یک و دو دبیرستان.
  • کتاب های زبان انگلیسی یک و دو دبیرستان.
  • کتاب بوستان سعدی، به انضمام مقدمه استاد یوسفی.
  • کتاب گلستان سعدی، به انضمام مقدمه استاد یوسفی.

 

البته خواندن متن کامل این کتب ضروری نیست و هر ساله قبل از آزمون های مرحله اول و دوم مرحله دوم المپیاد ادبی، لیست متون دقیق و ضروری این کتب، منتشر می شود.+ 3 = 11