منابع المپیاد نجوم

5387 بازدید

در این مقاله کوتاه به اختصار با برخی منابع المپیاد نجوم آشنا می شوید. برای آشنایی تخصصی تر و برنامه ریزی رایگان به صفحه مشاوره المپیاد نجوم مراجعه کنید (کلیک کنید).

الف) نجوم کروی :

1. نجوم کروی نوشته ی اسمارت
2. ستاره شناسی اصول و عمل
3. منابع لاتین مانند spherical astronomy نوشته ی green

ب) مکانیک سماوی :

1. فیزیک هالیدی
2. مسائل فیزیک عمومی نوشته ایرودوف
3. آشنایی با مکانیک نوشته کلپنر
4. دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها نوشته ماریون
5. ستاره شناسی اصول و عمل
6. نجوم کروی اسمارت

ج) اخترفیزیک و نجوم مقدماتی :

1. نجوم سری شومز
2. نجوم و اخترفیزیک مقدماتی نوشته زیلیک و اسمیت
3. آشنایی با اخترفیزیک ستاره ای
4. ساختار ستارگان و کهکشان ها

د) نجوم رصدی:

1. آسمان شب ترجمه آقای دالکی

هـ) ابزارهای نجومی :

1. ستاره شناسی اصول و عمل
2. نجوم و اخترفیزیک مقدماتی

13
  
دسته هاالمپیاد نجوم برچسب ها: