منابع المپیاد زیست شناسی

12927 بازدید

آقای مدهنی، مشاور ارشد المپیادوس در زمینه زیست شناسی، راهنمایی جامع را برای دانش پژوهان رشته المپیاد زیست شناسی کشوری تهیه کرده اند.

در این راهنما، کلیه سرفصل های مهم در مراحل اول تا سوم المپیاد کشوری، به انضمام توصیه شده ترین منابع در هر بخش، به طور کامل معرفی شده است.

برای دریافت این راهنمای منابع المپیاد زیست شناسی کشوری می توانید از لینک زیر بهره بگیرید.

منابع المپیاد دانش آموزی زیست شناسی (ویرایش اول در مردادماه 1392)

توجه: چنانچه سوالی تخصصی تر و احتیاج به راهنمایی دقیق تر در این زمینه دارید، حتماً به بخش مشاوره رایگان المپیاد دانش آموزی زیست هم سر بزنید.

24