معرفی کتاب المپیاد شیمی

12658 بازدید

اطلاعات تعدادی از کتاب های مفید برای المپیاد شیمی آورده شده است؛ اما قبل از هرچیز توجه داشته باشید که مطالعه تمام این کتاب ها نه لازم است و نه کافی؛ به این معنا که اولاً ممکن است همه مشاوران المپیاد این کتاب ها را توصیه نکنند، ثانیاً تعدادی کتاب مفید دیگر نیز وجود دارد که در اینجا نامی از آنها برده نشده. بنابراین حتماً منابع المپیاد دانش آموزی شیمی را هم ببینید و یا با یک استاد المپیاد مشاوره کنید.

 

نام کتاب: مسائل برگزیده شیمی

تالیف: شیردل

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: حل مسائل برگزیده شیمی

تالیف: سمیرا میرشی

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: چگونه مسائل شیمی را حل کنیم؟

تالیف: بویکس

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: شیمی عمومی

تالیف: مورتیمر

انتشارات: نشر دانشگاهی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: 2000 مسئله شیمی

تالیف: بهروز بهنام

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: راهنمای المپیاد شیمی

تالیف: محمدرضا شادنام

انتشارات: مدرسه

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیاد شیمی (اصول، مبانی و کاربردهای شیمی)

تالیف: محمد نجم زاده

انتشارات: دانش پژوهان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای شیمی ایران (به تفکیک موضوع)

تالیف: محمد بهرامی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای شیمی کانادا

تالیف: علی اصغر محمدی

انتشارات: دانش پژوهان جوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیاد شیمی ایران (تفکیک موضوعی مرحله دوم)

تالیف: مسعود جعفری

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!

12