معرفی کتاب المپیاد ریاضی

20252 بازدید

اطلاعات تعدادی از کتاب های مفید برای المپیاد ریاضی آورده شده است؛ اما قبل از هرچیز توجه داشته باشید که مطالعه تمام این کتاب ها نه لازم است و نه کافی؛ به این معنا که اولاً ممکن است همه مشاوران المپیاد این کتاب ها را توصیه نکنند، ثانیاً تعدادی کتاب مفید دیگر نیز وجود دارد که در اینجا نامی از آنها برده نشده. بنابراین حتماً منابع المپیاد کشوری ریاضی را هم ببینید و یا با یک استاد المپیاد خوب مشاوره کنید.

 

نام کتاب: مسابقه ریاضی کانگورو

ترجمه: مهران اخباریفر

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: نظریه اعداد

ترجمه: رویا بهشتی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای ریاضی بلژیک

تالیف: انجمن استادان ریاضی بلژیک

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: محافل ریاضی

تالیف: ارشک حمیدی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: هندسه مسطحه

تالیف: ناتان آلتشیلرکورت

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: 250 مساله جبر

تالیف: نصیر کریمی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: ۲۵۰ مساله نظریه اعداد 

تالیف: نصیر کریمی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: ۲۵۰ مساله هندسه

تالیف: نصیر کریمی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: ۲۵۰ مساله ترکیبیات

تالیف: نصیر کریمی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: آشنایی با ترکیبیات

تالیف: احمد محمودی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: آشنایی با هندسه

تالیف: بهمن اصلاح پذیر

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: آشنایی بانظریه ی اعداد

تالیف: محسن جمالی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: آشنایی با جبر

تالیف: جمالی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای ریاضی چین

تالیف: ارشک حمیدی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: برگزیده مسأله های جبر و آنالیز

ترجمه: ارشک حمیدی

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: پانصد مسأله ریاضی پیکارجو

تالیف: ویلیام اُ. ج. موزر

انتشارات: فاطمی

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: هندسه مسطحه (از مقدمات تا المپیاد)

تالیف: سیامک احمدپور

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: مسائل برگزیده ریاضی

تالیف: هانسبرگر

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای ریاضی کانادا

ترجمه: محمدمهدی آذری

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیادهای ریاضی ایران در مرحله اول

تالیف: حسین شفیع زاده

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!


نام کتاب: المپیاد مقدماتی ریاضی در ایران

تالیف: رسول حاجی زاده

انتشارات: خوشخوان

تصویر جلد: کلیک کنید!

29