چرا به مطالعه المپیادنانو در کنار دیگر المپیادها بپردازیم؟

12128 بازدید

عموماً مباحثی که در فیزیک و شیمی دوره دبیرستان ارائه می شود، به صورتی گذرا به کاربرد این علوم اشاره می کند. اگرچه “کاربرد ها”  در زیست شناسی دبیرستان بهتر آورده شده، امّا باز هم  ناگفته های زیادی  باقی می ماند.

المپیاد نانو، دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد: در المپیاد علوم و فناوری نانو این بررسی می شود که فلان مبحث علمی دقیقاً  به چه دردی می خورد؟ وبه طور مشخص در کجا می تواند به کار بیاید.

چیزی که بحث علوم وفناوری نانو را نسبت به علوم محض جذاب تر می کند وحتی مسیر آنها را مترقی می کند خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی است که مواد در ابعاد یک تا صد نانومتر از خود نشان می دهند بنابراین فیزیک وشیمی حاکم بر طبیعت، خود را به صورت دیگری نمایان می کنند .سامانه های زیستی که عموما از پروتئین ها  لیپید ها و… تشکیل می شوند خود سامانه های نانو ساختاری هستند که به گونه ای خود را نسبت به دیگر ساختار های بالک متمایز می کنند .موتور های زیستی ، ریبوزوم ها ،DNAو…از دیگر مواردی هستند که در این حوزه بررسی می شوند وحتی بحث می شود که مشکلات روزمره ما چگونه به سادگی به وسیله علم حل می شود.

به هر حال  مسئله اصلی این است  که در این شاخه از سایر رشته ها جدا نمی شوید بلکه با نوع عالی تر و پیشرفته تر این علوم که به گونه ای در مرز های علم و فناوری است سیر خواهید کرد.

تا چند سال پیش عموما تحقیقات و مطالعه در زمینه علوم وفناوری نانو  در سطح  تحصیلات تکمیلی صورت می گرفت و حتی قابل باور نیست که تا کمتر از 12سال پیش  اساتید دانشگاهی که با این مقوله آشنایی داشتند انگشت شمار بودند اما به واسطه ی حرکت های ترویجی صورت گرفته توسط ستاد نانو این امر به جایی رسیده است که سطح معلومات مدال آوران المپیاد نانو همین اساتید را متعجب می کند.

به هر حال  پیشنهاد بنده از  دعوت به مطالعه ی المپیاد های شیمی، فیزیک و زیست در کنار المپیاد نانو رسیدن به این سطح از آگاهی و حتی کسب مدال وافتخار آفرینی در این حوزه است.مدال آوران المپیاد نانو با دست یافتن به مدال المپیاد جهانی شیمی ، کسب مدال المپیاد نجوم و شیمی در سطح کشور ،کسب رتبه ی  تک رقمی درکنکور سراسری  و ورود به ممتاز ترین رشته های دانشگاهی نشان داده اند که درک و شناخت علمی در چنین رقابتی آن هم بدون در نظر گرفتن مزایای معمول دیگر المپیاد ها، امکان پذیر است . با آگاهی در این زمینه و پس از ورود به دانشگاه  شما  اندوخته هایی را دارید که می تواند باعث روشن شدن موتور تحقیقاتی شما از اوایل دوره  کارشناسی شود . با این حال چون دل کندن از دیگر المپیاد ها وننها پیگیری المپیاد نانو برای شما کار دشواری است  بهتر است زمان کوتاه اما منظمی را برای  مطالعه وشرکت درکلاس های المپیاد نانو داشته باشید تا از مزایای آن در آینده محروم نشوید.

نویسنده: شایان شهسواری، مدرس و مشاور المپیاد علوم و فناوری نانو

10