مسأله های مرحله اول سیزدهمین دوره ی المپیاد ریاضی

۱۷ مرداد ۱۳۹۲|2643 بازدید

این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر آبان ماه سال ۱۳۷۴ برگزار شده است.آزمون نوبت صبح از بیست و پنج سوال تستی و آزمون نوبت بعدازظهر از سه سوال تشریحی تشکیل شده است.


برای دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی کشوری لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود سوالات مرحله اول سیزدهمین المپیاد کشوری ریاضی4 − = 1