مدارک مورد نياز براي ثبت نام در مدرسه تابستانی المپياد

2674 بازدید

برای دیدن نمونه ای از شرایط و راهنمای مدارك مورد نياز براي ثبت نام در مدرسه تابستانی المپيادهای علمی (متعلق به سال 1390) روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دریافت نمونه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مدرسه تابستانی

4