مباحث المپیاد نجوم

4692 بازدید

مرتضی خامدی، مطالبی را تحت عنوان مباحث مطرح در المپیاد نجوم به همراه توضیح مفصل آنها، آماده کرده است که در اینجا توجه شما را به این مطلب المپیاد نجوم جلب می کنیم.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود مباحث و منابع

3
  
دسته هاالمپیاد نجوم برچسب ها: