سوالات المپیاد کامپیوتر بسیج (88)

11314 بازدید

برای دانلود سوالات المپیاد بسیج کامپیوتر که ویژه دانش آموزان هر سه سال دبیرستان بوده و در سال تحصیلی 1389-1388 برگزار شده است،

روی لینک زیر کلیک کنید:

سوالات المپیاد بسیج کامپیوتر

پاسخنامه المپیاد بسیج کامپیوتر

9