سوالات المپیاد کامپیوتر بسیج (۸۸)

۱۳ تیر ۱۳۹۱|13265 بازدید

برای دانلود سوالات المپیاد بسیج کامپیوتر که ویژه دانش آموزان هر سه سال دبیرستان بوده و در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ برگزار شده است،

روی لینک زیر کلیک کنید:

سوالات المپیاد بسیج کامپیوتر

پاسخنامه المپیاد بسیج کامپیوتر4 × 8 =