سوالات المپیاد ریاضی(مرحله اول پانزدهمین دوره،بهمن ۱۳۷۵)

۱۷ مرداد ۱۳۹۲|2854 بازدید

آزمون مرحله اول پانزدهمین المپیاد ریاضی از سی سوال تستی تشکیل شده است.


برای دانلود سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی لینک زیر موجود میباشد.


دانلود سوالات مرحله اول المپیاد دانش آموزی ریاضی+ 4 = 13