سوالات المپیاد جهانی ریاضی سال ۲۰۱۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۲|2282 بازدید

آزمون پنجاه و یکمین دوره المپیاد جهانی ریاضی از شش سوال تشکیل شده.(زمان آزمون ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه)


برای دانلود سوالات پنجاه و یکمین دوره المپیاد جهانی ریاضی لینک زیر در دسترس است.


دانلود سوالات المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۱۰3 × 5 =