سوالات المپیاد جهانی ریاضی سال ۲۰۱۰

۱۶ مرداد ۱۳۹۲|2292 بازدید

آزمون پنجاه و یکمین دوره المپیاد جهانی ریاضی از شش سوال تشکیل شده.(زمان آزمون ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه)


برای دانلود سوالات پنجاه و یکمین دوره المپیاد جهانی ریاضی لینک زیر در دسترس است.


دانلود سوالات المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۱۰1 + = 5