سوالات المپیاد آزمایشی محلول ها(زمانی نسب)

۲۹ تیر ۱۳۹۲|3510 بازدید

این آزمون شامل یازده سوال تستی و سه سوال تشریحی در المپیاد شیمی میباشد.این آزمون توسط حسین زمانی نسب طراحی شده و زمان در نظر گرفته برای این آزمون ۷۵ دقیقه میباشد.


جهت دانلود این سوالات شیمی لینک زیر در دسترس است.


دانلود نمونه سوالات المپیاد کشوری شیمی


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی1 + 1 =