المپیاد آزمایشی جدول تناوبی

2799 بازدید

مجموعه نمرات این آزمون 96 نمره ،مدت زمان آزمون 100 دقیقه و استفاده از جدول تناوبی ممنوع میباشد.


برای دانلود این آزمون آزمایشی لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود آزمون آزمایشی

6