المپیاد آزمایشی جدول تناوبی

۴ مرداد ۱۳۹۲|3663 بازدید

مجموعه نمرات این آزمون ۹۶ نمره ،مدت زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه و استفاده از جدول تناوبی ممنوع میباشد.


برای دانلود این آزمون آزمایشی لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود آزمون آزمایشی


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی1 × = 1