المپیاد آزمایشی جدول تناوبی

۴ مرداد ۱۳۹۲|3766 بازدید

مجموعه نمرات این آزمون ۹۶ نمره ،مدت زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه و استفاده از جدول تناوبی ممنوع میباشد.


برای دانلود این آزمون آزمایشی لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود آزمون آزمایشی


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی4 + = 7